Privacybeleid

CTB Service (Tristan Bioui) hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, CTB Service (Dhr. Tristan Bioui) Zichemseweg 59-B, B-3293 – Kaggevinne, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:…(bv ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden,…).

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CTB Service (Dhr. Tristan Bioui) Zichemseweg 59-B, B-3293 – Kaggevinne, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Hiertoe kan U zich steeds richten tot:

CTB Service
Dhr. Tristan Bioui
Zichemseweg 59-B
3293 – Kaggevinne
België
Gsm: +32495233303
ctbservice@outlook.com
BE 0649.461.322

In geval van doorgifte aan derden: Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.
CTB Service (Tristan Bioui) kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de ctbservice-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de ctbservice-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.